Żywność ekologiczna a Brexit

Share on facebook
Share on linkedin

Jak zmienią się zasady produkcji, przetwarzania, etykietowania i handlu żywnością ekologiczną od 1 stycznia 2021 r. wraz z Brexitem?

Wpływ Brexitu na rynek produktów ekologicznych.

Każda firma produkująca, przetwarzająca, etykietująca lub handlująca ekologiczną żywnością i paszami w Wielkiej Brytanii (Anglii, Szkocji i Walii), będzie musiała przestrzegać przepisów obowiązujących w Wielkiej Brytanii od 1 stycznia 2021 r.

Brytyjskie standardy ekologiczne będą podobne do unijnych. W rzeczywistości Wielka Brytania uzna UE za równoważną do celów handlu produktami organicznymi do 31 grudnia 2021 r. Produkty certyfikowane jako ekologiczne w Wielkiej Brytanii nie będą mogły już używać  europejskiego znaku zielonego liścia jako logo identyfikacyjnego.

Równoważność przepisów brytyjskich i europejskich zostanie utrzymana przez cały przyszły rok

Z jednej strony żywność i pasze zarejestrowane jako ekologiczne w UE będą nadal akceptowane jako organiczne w Wielkiej Brytanii do 31 grudnia 2021 r. Z drugiej strony UE zdecyduje, czy nadal będzie akceptować żywność i paszę zarejestrowane w Wielkiej Brytanii jako ekologiczne od 1 stycznia 2021 r.

Dla handlu najważniejszą informacją jest fakt, że pomiędzy przepisami brytyjskimi i europejskimi będzie równoważność prze cały rok 2021 a co za tym idzie produkty pod znakiem zielonego liścia będą uznawane w Wielkiej Brytanii jako ekologiczne.