Organic Media
to agencja, która wspiera rozwój sektora produktów ekologicznych w Polsce.

Naszą misją jest promowanie ekologicznych metod produkcji oraz praktyk przyjaznych środowisku naturalnemu w krajowych mediach, wśród decydentów z sektora handlu i usług oraz konsumentów w Polsce.
Zadaniem Organic Media jest aktywne i wielokierunkowe wspieranie rozwoju polskich przedsiębiorców oferujących ekologiczne produkty i rozwiązania poprzez współpracę z jednostkami rządowymi, przedstawicielami środków masowego przekazu, internetowy portal, media społecznościowe, dedykowany magazyn , konferencje i szkolenia, a także współpracę z organizatorami wydarzeń branżowych w kraju i zagranicą.

Naszymi odbiorcami są:

kim jesteśmy

Organic MediaTym, co czyni Organic Media naprawdę wyjątkową agencją, jest nasze doświadczenie zawodowe oraz zamiłowanie do produktów ekologicznych.
Razem jesteśmy w stanie budować sukces ekobranży.

_MG_4922_internet(1)

Michał