Europejski Kongres Organiczny 2020 i lek na zmiany klimatu

Share on facebook
Share on linkedin

Tegoroczny Europejski Kongres Organiczny już za nami! Przedstawiciele Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i reprezentanci niemieckiej prezydencji w Unii Europejskiej biorący udział w wydarzeniu są zgodni w zasadniczej kwestii. Cała wspólnota europejska zmaga się z kryzysem bioróżnorodności i zmianami klimatu. Jeden czynnik może jednak znacząco przyczynić się do zmiany tej sytuacji.

Materiał: Marcin Fajerski

W dniach 1-3 lipca odbył się wirtualny Europejski Kongres Organiczny 2020, w którym wzięło udział wielu przedstawicieli Unii Europejskiej oraz organizacji działających na rzecz rolnictwa ekologicznego w krajach Wspólnoty. Uczestnicy online’owego spotkania zgodnie ustalili, że konwencjonalna produkcja rolna w obrębie Unii nie sprzyja ochronie bioróżnorodności. Nie pomaga też przeciwdziałać coraz szybciej postępującym zmianom klimatu. Istnieje jednak skuteczne remedium na te problemy, którym okazuje się rolnictwo ekologiczne.

Jan Plagge, ponownie wybrany prezes Międzynarodowej Federacji Rolnictwa Ekologicznego IFOAM EU podsumował rozmowy prowadzone podczas EOC: – Jak słyszeliśmy, członkowie Komisji poważnie podchodzą do kwestii uzyskania 25% udziału powierzchni w gospodarstwach na terenie Unii Europejskiej do 2030 r. poprzez ambitne założenia strategii „Od pola do stołu”. Oczywiście nadal mamy wiele do zrobienia, a czasu pozostało niewiele, aby wzmocnić europejski system produkcji rolnej i żywnościowej po kryzysie wywołanym COVID-19.