Eurodeputowana Sarah Wiener: „Nasze dzieci będą musiały żyć jak cyborgi, jeśli nie przywrócimy przyrodzie żywności i rolnictwa”.

Share on facebook
Share on linkedin

Głównym rezultatem wydarzenia OPTA Farm to Fork, które odbyło się 2 grudnia, jest pilna potrzeba posiadania solidnych instrumentów, które pomogą zrealizować ambitny cel „Farm to Fork”, jakim jest 25% ekologicznej ziemi uprawnej w 2030 r. Jak jasno stwierdziła eurodeputowana Sarah Wiener: w trosce o przyszłość naszych dzieci.

Prezes OPTA Stefan Hipp (HiPP) w swoim przemówieniu otwierającym powiedział, że produkty ekologiczne powinny stać się dostępne dla obywateli UE w równym stopniu we wszystkich państwach członkowskich, aby wspierać zrównoważone środowisko i zdrową żywność, które są obecnie potrzebne bardziej niż kiedykolwiek.

Krajowe plany działania Komisarz UE Janusz Wojciechowski przedstawił wsparcie dla rolników ekologicznych jako ważny instrument (usługi ekologiczne w ramach WPR zarówno w pierwszym, jak i drugim filarze) oraz zalecenie dotyczące krajowych planów działań opartych na najlepszych praktykach w krajach odnoszących sukcesy, takich jak Austria i Dania. Ponadto stwierdził, że rozwój popytu jest potrzebny i zostanie uwzględniony w planie działań.

Członek OPTA Volkert Engelsman (Eosta) stwierdził, że instrumenty podatkowe oparte na prawdziwym rachunku kosztów są potrzebne, aby stworzyć równe reguły gry dla konwencjonalnych i ekologicznych produktów rolnych i zaprzestać zezwalania na eksternalizację kosztów ze względu na społeczeństwo.

Członek OPTA Andreas Swoboda (BioBreadness) podkreślił potrzebę silnych instrumentów promocyjnych i edukacyjnych, aby zrealizować zmianę w rzeczywistych wzorcach konsumpcji żywności, która jest potrzebna do wspierania zrównoważonego rozwoju i powstrzymania niezdrowego odżywiania obywateli UE, a tym samym zmniejszenia ogromnej presji finansowej na wciąż rosnące wydatki na zdrowie w krajach UE.