Duński sektor HoReCa mocniej otwiera się na ekologię

Share on facebook
Share on linkedin

23 maja sojusz duńskich związków zawodowych, instytucji edukacyjnych i doradczych oraz organizacji biznesowych reprezentujących tysiące rolników, restauracji i firm spożywczych przedstawił wspólną propozycję duńskiego planu klimatycznego. Krajowy cel klimatyczny w Danii jest jednym z najbardziej ambitnych na świecie: redukcja emisji klimatycznych o 70 procent w 2030 roku.

Materiał: Michał Nowak

Dania, która ma największy udział żywności ekologicznej w sektorze żywienia publicznego robi kolejny krok naprzód. Koalicja zaproponowała rozszerzenie wysiłków w kraju poprzez przejście na zdrowsze, przyjazne dla klimatu i ekologiczne posiłki w publicznych kuchniach. Tysiące szkół, szpitali, ośrodków opieki nad dziećmi, domów spokojnej starości, ministerstw, a nawet koszar wojskowych w całej Danii przekształciło lub będzie przekształcało serwowane posiłki i oraz proces ich przygotowania tak, aby były one bardziej bogate w rośliny, zawierały mniej mięsa, więcej produktów sezonowych i ograniczały proces marnowania żywności.

Oszczędności (uzyskane dzięki zmniejszeniu ilości odpadów i udziału mięsa) będą pokrywały wyższą cenę żywności ekologicznej, pozwalającą na 60-procentowy udział żywności organicznej w publicznych posiłkach w ramach tych samych budżetów operacyjnych. W Kopenhadze instytucje publiczne są w 86% ekologiczne co jest ewenementem na skalę światową.

W trakcie październikowego szczytu w Kopenhadze: C40 Mayors Climate Summit, model duński był przedstawiany jako wzór do naśladowania. Efektem tego było podpisanie przez przedstawicieli wielu największych miast z całego świata deklaracji Good Food Cities: Achieving a Planetary Health Diet for All.

Fenomenalny model duński zmienił sposób przygotowywania posiłków w miastach i sposób ich przyrządzania. Jest to podejście całościowe, rozwiązujące wiele powiązanych ze sobą wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem poprzez wdrażanie „całego pakietu” z mniejszą ilością odpadów i bardziej bogatymi w rośliny posiłkami opartymi głównie na żywności z gospodarstw ekologicznych. Jest to rozwiązanie o niezwykle szerokich korzyściach dla zrównoważonego rozwoju, jeśli chodzi o klimat, bioróżnorodność, jakość wody pitnej i zdrowie.

Dodatkowe badania wykazują również zwiększoną motywację, dumę oraz satysfakcję z pracy i zmniejszoną liczbę zwolnień chorobowych wśród pracowników kuchni.

Siła modelu duńskiego to przede wszystkim efekt sakli oraz współzależności między ambitnymi i przekształcającymi się ramami polityki rządu z jednej strony, a jednoczesną mobilizacją sektora żywnościowego i organizacji pozarządowych z drugiej.

Warto zaznaczyć, że obrany kierunek ekologicznego żywienia przyjmuje coraz więcej duńskich restauracji, kawiarni i hoteli.

Idąc o krok dalej, publiczne kawiarnie, jadłodajnie, restauracje i hotele mogą motywować konsumentów do przyjmowania nowych nawyków, informując ich o przyjaznej dla klimatu i ekologicznej żywności serwowanej oraz oferując proste wskazówki, co konsumenci mogą robić w domu. Pozytywne doświadczenia ze smacznym, bardziej roślinnym jedzeniem w restauracjach i w pracy pomogą zmotywować Duńczyków do takiej formy gotowania we własnym domu.

Postawa Duńczyków w tym przypadku idealnie wpisuje się w nową strategię Unii Europejskiej „Od pola do stołu” i powinna być przykładem dla innych krajów jakie korzyści niesie za sobą żywność ekologiczna oraz ograniczenie spożycia mięsa.