Aż 25% gruntów rolnych w UE w systemie rolnictwa ekologicznego

pole
Share on facebook
Share on linkedin

Komisja Europejska w ramach strategii „Od pola do stołu” planuje zmniejszenie zużycia pestycydów, nawozów, środków przeciwdrobnoustrojowych dla zwierząt na fermach oraz zwiększenie powierzchni upraw ekologicznych.

Tekst: Michał Nowak

Strategia „Od pola do stołu” będzie budowana na 4 filarach:

– Unia Europejska zakłada, że do roku 2030, co najmniej 25% terenów rolniczych wspólnoty będzie przeznaczonych na ekologiczne uprawy,

– nowa strategia zakłada do 2030 roku zmniejszenie stosowania i ryzyka dotyczącego pestycydów chemicznych o 50%,

– do 2030 roku zostanie zmniejszona o 50% sprzedaż środków przeciwdrobnoustrojowych przeznaczonych dla zwierząt z hodowli fermowych,

– ograniczenie do 2030 roku o minimum 50% strat związanych z marnowaniem składników pokarmowych, przy jednoczesnym utrzymaniu żyzności gleby oraz zmniejszenie zużycia nawozów o co najmniej 20%.

Strategia „Od pola do stołu” to mocne postanowienie oraz wskazanie kierunku, w jakim będzie podążać Unia Europejska. Z pewnością te założenia wywołają gorącą debatę wśród członków wspólnoty.

Jak mówi wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej, Frans Timmermans: – Kryzys związany z koronawirusem uwydatnił znaczenie solidnego i odpornego systemu żywnościowego, który funkcjonuje w każdych okolicznościach i jest w stanie zapewnić obywatelom dostęp do wystarczającej podaży żywności w przystępnych cenach. Pandemia uświadomiła nam również bardzo wyraźnie wzajemne powiązania między naszymi zdrowiem, ekosystemami, łańcuchami dostaw, wzorcami konsumpcji i ograniczeniami planety. Jest oczywiste, że musimy zrobić dużo więcej, aby żyć w zdrowiu na zdrowej planecie. Obecna pandemia to tylko jeden z przykładów. Coraz częstsze występowanie suszy, powodzi, pożarów lasów i nowych szkodników nieustannie przypomina o tym, że nasz system żywnościowy jest zagrożony i musi stać się bardziej zrównoważony i odporny.

Zapewne wprowadzenie zmian i wyznaczenie kierunku jakim jest rolnictwo ekologiczne oraz ograniczenie niebezpiecznych pestycydów przyczyni się do poprawienia stanu naszej planety i naszego zdrowia.